Årsmöte

FMV Generaldirektör föredragning


Före årsmötet höll GD Lena Erixon en information om FMV och framtiden. Hon framhöll att det var positivt att FMV har en sådan aktiv Veteranklubb.


FMV lever i en spännade tid. Fokus ligger på närområdena där det är en ökad aktivitet efter Rysslands intåg i Ukraina. Mer övningar ställer också andra krav på materiel och ökat krav på flexibilitet. Det finns en stor brist på reservmateriel och underhåll.


Under 2014 har fokus legat på¨store system som bl.a. JAS39 Gripen och nästa generations ubåt där det är viktigt att Sverige upprätthåller ubåtsjaktförmågan. Det internationella samarbett kommer stor framöver.


FMV har ökat från 1500 till 3400 medarbetare i och med överflyttningen från FM. Det är ett stort arbete att få ihop olika kulturer och för att kunna öka synergierna.


FMV:s målbild är att ta en mer aktiv roll, att tidsfaktorn är viktigast och att ha en affärsmässig upphandling. Vi förstår FM behov och gör allt för att inte bli försenade.


Jan Edelsvärd tackade för föredragningen och för att GD visat så stort intersse för Veteranklubben.

Veteranklubbens årsmötesförhandlingar


Efter GD föredragning genomfördes årsmötesförhandlingarna.

Årmötesprotokoll finns att läsa under flik Info/Årsmöte

Ordförande Jan Edelsvärd och sekreterare Annika Nordström

Håkan Linde presenterar verksamhetsberättelsen

Årsmötesdeltagarna