30-års jubileum

Veteranklubbens 30-årsjubileum 22 oktober 2015

Välkommen

Veteranklubbens 30-årsjubileum firades på restaurang Vingen på FMV/TrV den 22 oktober 2015. Firandet skedde med start kl 17.00 med följande program;

• Entrédrink med tilltugg – mingel

• Stor orkester spelar

• Svensk lösen skjuts med liten modell av Vasakanonen (utomhus)

• Föredrag om ”Projekt Vasakanon” av de pensionerade amiralerna Bertil Björkman och Torsten

  Lind samt Dr Fred Hocker som alla deltagit i kanonprojektet

• Buffémiddag

• Kaffe

• Veteranklubbens ordförande Jan Edelsvärd berättar om Veteranklubbens historia

Gästerna hälsades välkomna av Veteranklubbens ordförande Jan Edelsvärd.

Efter mingel och att svensk lösen skjutits höll GD Dan Ohlsson ett jubileumstal. GD framhöll veteranklubbens viktiga uppgift att fortsätta hålla samman den personal som slutat vid FMV och som bidragit med uppbyggnaden av den kompetens FMV besitter i dag. Klubben är en viktig missionär för FMV. GD avslutade med att önska Veteranklubben lycka till i framtiden.

Därefter höll de pensionerade amiralerna Bertil Björkman och Torsten Lind samt Dr Fred Hocker ett föredrag om ”Projekt Vasakanon”.

Totala antalet gäster vid jubileet var 108.

GD Dan Ohlsson t v samt ordf. Jan Edelsvärd med sina respektive damer                                                 Foto Margareta Paulson

Veteranklubbens jubileumsfirande medlemmar                                                                                    Foto Margareta Paulsson

Veteranklubbens jubileumsfirande medlemmar                                                                                    Foto Margareta Paulsson

Föredrag ”Projekt Vasakanon”

Föredraget hölls av de pensionerade Amiralerna Bertil Björkman och Torsten Lindh samt Dr Fred Hocker. På uppdrag av ”Föreningen Vasamuseets vänner” genomfördes under åren 2013 – 2015 ett forskningsarbete innefattande rekonstruktion samt tillverkning av en fullskalemodell av en av Vasa´s kanoner för skjutprov. Dessa prov skulle visa kanonens egenskaper och verkan mot ett uppbyggt mål motsvarande bordläggningen på dåtidens fartyg.


Från vänster Torsten Lindh, Fred Hocker, Bertil Björkman och Jan Edelsvärd                                             Foto Margareta Paulson

Regalskeppet VASA

Rekonstruktion av 24 pundskanon

Nytillverkad kanon för skjutprov                                                                                                        Foto Bofors Test Center

Rekonstruktionen gjordes i syfte att undersöka hur effektiva Vasas största kanoner en gång var.

Kanonen är gjuten i brons vid Tierps Järnbruk 2013. Den är 2,85 meter lång och väger tillsammans med sin vagn, lavetten, ca 1700 kilo.

Den är dimensionerad för kulor på 24 pund, ca 10 kg.

Kanonen avfyrades 54 gånger vid Bofors Test Center. Tolv av skotten sköts mot en uppbyggd kopia av en del av Vasas skrovsida. Samtliga skott bröt igenom och orsakade allvarliga skador.


Mål motsvarande Vasa’s skrovsida.                                                                                                    Foto Bofors Test Center

Med en laddning på upp till 3,3 kg krut, nådde kulan en hastighet av ca 400 m/sekund och hade en maxporté på över fyra kilometer. Svårigheten att på ett rullande fartygsdäck med tillräcklig precision rikta en kanon begränsade den praktiska räckvidden till några hundra meter.

Mer om hur Vasa och kanonerna skulle ha använts berättas i utställningen Strid på plan 5 i Vasamuséet i Stockholm.