Flottan som inte siktades vid Vinga

Historiskt från kalla kriget


Kommendör Nils Bruzelius berättade om den första amerikanska kärnvapenbestyckade atomubåten George Washington (SSBN-598) som blev operativ 1960.  Hon var utrustad med 16 strategiska robotar av typ Polaris A-1.

Systemet hade vissa ofullkomligheter vilket ställde särskilda krav på dess operativa utnyttjande.

Hur detta kunde påverka fartygets baseringsområden, tänkbara avfyringsplatser samt även den amerikanska utrikespolitiken gentemot Sverige och Skandinavien diskuterades.


Atomubåt George Washington ingående i Polarissystemet