Adventsgudstjänst med kyrkkaffe

Adventsgudstjänst med adventskaffe

Den sedvanliga adventsgudstjänst i Hedvig Eleonora kyrka hölls fredagen den 9 december

med medverkande av:

Fältprost Sten Elmberg

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre

Armens musikkår under ledning av Emil Björklund

med saxofonsolist Jesper Eriksson

Kongl. Teknologkören med solisten Erik Sjöberg

Organist Ulf Norberg

 


Teknologkören med Armens musikkår i bakgrunden

Adventskaffe serverades på restaurang Vingen på FMV/Tre Vapen.

27 medlemmar bjöds på kaffe, lussebulle och pepparkaka.

Samlingen avslutades med att ordförande Jan Edelsvärd önskade alla en god jul och ett gott nytt år.