Besök Odd Fellow huset


Guidad visning av Odd Fellow-huset


I april besökte vi Odd Fellowhuset i Stockholms City. Huset har en spännande historia och vi fick en mycket intressant guidning där vi också fick en historisk tillbakablick över Stockholms utveckling från 1600-talet och framåt.

Vi besökte de olika ordensrummen och fick en givande beskrivning över hur Odd Fellow som orden fungerar.

Ordensväsendet har sina rötter i det gamla skråväsendet där varje skrå värnade sina medlemmar och hjälpte dem som behövde stöd. Idag omsätts detta till annan extern välgörenhet samt ett fortsatt stort stöd internt mellan medlemmarna.

I huset finns också en restaurang där vi avslutade besöket med att äta en god lunch.

Gunnar Laninge som guide                                     Foto B Adler

Ordenssal                                               Foto B Adler

Ordenssal stor                                         Foto B Adler

Mötesrum Odd Fellow styrelse                     Foto B Adler

Avslutande lunch i matsalen                      Foto B Adler