Besök på Stridsfältsmuseet HAMN i Fisksätra

Besök HAMN i Fisksätra

Den 19 oktober gjorde veteranklubben årets andra lunch- och studiebesök på det endast två år gamla muséet HAMN i Nacka/Fisksätra. HAMN är en förkortning av HistorieArvs Muséet i Nacka och muséet skildrar historien på den plats där det ligger vid den mer än tusen år gamla vattenvägen från Östersjön in till Stockholm, Mälaren och Birka.

Vi startade med lunch och besökte därefter muséet.


Lunch på Restaurang Saltsjö Pir

Guiden ger en första introduktion till muséet

Granne med muséet ligger slagfältet där slaget vid Stäket stod i augusti 1719 och granne på andra sidan är Fisksätra centrum.

Muséet har i år varit nominerat till ”Årets museum 2016”. Det är ett mycket modernt och interaktivt museum – överallt kan man dra i spakar, flytta på föremål och läsa vidare på dataskärmar. Det allra mest spektakulära är ett runt mörkt rum med en 170 graders filmduk där man med film, ljud och vibrerande golv befinner sig mitt på slagfätet med kämpande svenska och ryska soldater runt sig.

Man har hållit på med utgrävningar av slagfältet och närliggande platser utmed vattenvägen under sju år och hittat över 1300 föremål. De flesta fynden är från slaget vid Stäket 1719 och  beroende på utgrävningsfynden och tidigare okänd dokumentation från Tsar Peter I i Ryssland håller man nu på att till stor del skriva om historien. Tidigare har man förutsatt att ryssarna var på väg för att bränna ner Stockholm och man har ansett att svenskarna vann slaget, drev ryssarna på flykt och därmed räddade Stockholm. Detta håller man nu på att omvärdera. Enligt dokumenten från Ryssland hade ryssarna inte order att fortsätta bränna utan hade gjort sitt och skulle återvända hem. De båtar de hade var heller inte lämpliga för att fortsätta med in till Stockholm. Utgrävningarna visar också att svenskarna inte vann slaget utan var de som drevs på flykten.

Birka

Muséet ligger vid den gamla viktiga farleden från Östersjön in till Stockholm och Birka. Den trånga platsen vi Baggensstäket har alltid varit viktig att bevaka. Det allra äldsta fyndet man funnit vid utgrävningarna är en dolk från 300-talet. Man har också hittat många vikingatida fynd och fynd man sätter i samband med Birka. En ny teori är att Stäket var kungen i Birkas tullplats redan vid den tid då man skulle färdas in till Birka och driva handel.


Dolk från 300-talet funnen under utgrävningarna.

Fisksätra

Eftersom museet visar platsens historia finns det också ett rum som beskriver 1970-talet då Fisksätra byggdes. Man känner nostalgiskt igen färger, möbler och inredning och här finns mycket information om utvecklingen av Fisksätra, som då var Sveriges mest tätbefolkade plats med folk från över 80 nationer. Det var då en förort med många problem och mycket kriminalitet, men är idag en plats som Nacka kommun lyfter fram som ett mycket gott exempel på en välfungerande förort. Man har satsat mycket på integration och idag är det lugnt och trivsamt.


Bostadsstandard på 1970-talet