Adventsgudstjänst med kyrkkaffe

Adventsgudstjänst med adventskaffe

Den sedvanliga adventsgudstjänst i Hedvig Eleonora kyrka hölls fredagen den 15 december

med medverkande av:

Fältprost Sten Elmberg

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre

Armens musikkår under ledning av Emil Björklund

Kongl. Teknologkören med solisten Erik Sjöberg

Kongl. Teknologkören med arméns musikkår

Advetskaffe på FMV

Ordf Jan Edelsvärd berättar om året som gått

ÖD Dan Olsson orienterar om FMV verksamhet