Föredrag - Ryssland mellan dåtid och framtid

"Ryssland mellan Dåtid och Framtid"

Foto: kremlin.ru

Om rysk säkerhetspolitisk. Vad vill Ryssland? Vilka faktorer driver utvecklingen och vilka konsekvenser får det?

Docenten och forskningsledaren Gudrun Persson vid FOI höll ett intressant föredrag om Rysk säkerhetspolitik - Mellan dåtid och framtid.

Bakgrund till den förändrade ryska utrikespolitiken ligger bl.a. i den NATO utvidgning som skett sedan murens fall vilket av Ryssland uppfattas som en provokation från USA och de europeiska länderna.

De ca 90 medlemmarna som lyssnade på föredraget uppskattade Gudrun Persson´s redovisning som gav en bild av den ryska ledningens strategi för utlandssamarbete och den situation som i dag råder i Ryssland.

Kvällen avslutades med förtäring av en god landgång från restaurang Vingen.