Föredrag JAS39 och Ubåt A26

 FMV Veteranklubb, 2017-10-24”Utvecklingen inom stridsflygområdet och undervattenområdet med fokus på de strategiska projekten JAS 39E och Ubåt A 26”

Foto: SAAB

Dan Averstad


Vid träffen i FMV Veteranklubb den 24/10 2017 höll Dan Averstad och Mats Elofsson föredrag om ”Utvecklingen inom stridsflygområdet och undervattenområdet med fokus på de strategiska projekten JAS 39E och Ubåt A 26”. Mötet genomfördes i Vingen på Tre Vapen.

Dan Averstad som är Direktör för verksamhetsområdet GRIPEN inledde med att visa ett rullande bildspel som visade en stor mängd bilder från Gripen-programmets utveckling av de olika versionerna samt från nyttjandet hos de olika operatörerna; Sverige, Tjeckien, Ungern, Thailand och Sydafrika.

Presentationen som Averstad därefter genomförde täckte Historik, Nuläge, Omvärldsläget, en fördjupning av JAS 39C/D respektive JAS 39E, Export samt Konkurrenter. Averstad trycke på att Gripen är ett program och inte ett projekt. Programmet omfattar på uppdrag av Försvarsmakten avveckling av JAS 39A/B, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39C/D, utveckling och serieanskaffning av JAS 39E samt genomförandet av de avtal som svenska staten tecknat med operatörerna Tjeckien, Ungern och Thailand. Gripen programmet består av flygplan, systemmateriel, vapen, utbildningsmateriel, reservmateriel, support mm.

Stridsflyg är av regeringen utpekat som ett av få områden som är av nationellt säkerhetsintresse och inom FMV är Averstad ansvarig direkt inför GD FMV.

Gripen-programmet initierades med konceptstudier redan 1970 och bedömningen är att systemet kommer att vara i drift bortom 2040. JAS 39 som är den svenska benämningen är unikt och egentligen tre flygplan i ett. JAS står för Jakt, Attack och Spaning.

Gripen är ett system som innehåller komponenter och delsystem från en mängd olika länder, inte minst från USA. Till skillnad från de flesta andra länder som tillverkar stridsflygplan har Sverige valt en strategi med en kontinuerlig utveckling av systemet. Övriga stridsflygsystem uppgraderas istället normalt genom en s k Mid Life Upgrade, MLU. Fördelen med den svenska modellen är att systemet hela tiden kan uppgraderas mot förändrade behov och hot samtidigt som utvecklingsingenjörerna är kontinuerligt sysselsatta.

Gripen har nu passerat 250 000 flygtimmar och har deltagit i många olika internationella övningar och även i insatser.

JAS 39C/D har uppgraderats och driftsatts i Försvarsmakten. Den kallas JAS 39C/D MS20 och har bl a tillförts nya vapen såsom Meteor och Small Diameter Bomb(SDB).

Utvecklingen av JAS 39E har nu kommit drygt halvägs och serieleveranserna till Försvarsmakten inleds 2020. Den första provflygningen med JAS 39E genomfördes i juni 2017. JAS 39E kommer bl a att få starkare motor, längre räckvidd, fler och bättre sensorer samt förmåga att bära mer yttre last. JAS 39E kommer att ha en modulärt uppbyggd avionik (DIMA) som kommer att medföra betydligt enklare och snabbare uppgraderingsmöjligheter i framtiden.

Det finns ett mycket sort intresse på exportmarknaden för Gripen, såväl för C/D som för E och förhoppningen är att vi ska få in fler och fler operatörer i ”Gripen-klubben”.JAS 39 Gripen C/D

Foto: SAAB

Gripen E flyger

Foto: SAAB

Mats Elofsson


Ubåten  A 26


Även Ubåten A 26 utpekat av regering och riksdag som nationellt säkerhetsintresse.


Huvudsakliga operationsområde / förutsättningar;


-Grunt vatten / Östersjön, Nordsjön / kustnära

-Blandat sött och salt vatten

-Skiktat vatten

-Minor från världskrigen kvar


Östersjön trafikeras dagligen av 2000 fartyg.


Uppdraget är att tillverka två ubåtar typ A 26 och halvtiduppgradera två typ Gotland.


Några av många förmågor;

-Strid mot annan ubåt och mot ytfartyg

-Utföra säkerhetsoperationer till sjöss

-Underrättelseinhämtning

-Skydda vid minutlägg

-Låg signatur, stealth egenskaper

-Luftoberoende motorsystem

-Flertal sonarer


(Fler detaljer finns att läsa på FMV:s hemsida. Bildspel av Ulf Norén)