Adventskaffe

Adventskaffe 2019

Efter Adventsgudstjänsten för HKV i Hedvig Eleonora kyrka fredag den 6 december, bjöd Veteranklubben sina medlemmar på adventskaffe på TrV/Restaurang Vingen.

Vid gudstjänsten medverkade HKV Förbandspastor Gabriella Johansson, Fredrikshovsensemblen ur Arméns Musikkår under ledning av dirigent Andreas Hanson samt Kongl. Teknologkören. Chef Högkvarteret Viceamiral Jonas Haggren avslutade med en julhälsning.

Fredrikdhovsensemblen ur Arméns Musikkår

Kongl. Teknologkören

ÖD Dan Olsson, GD/ÖD sekr. Marie Walter, Veteranklubbens ordf. Håkan Bergström

Deltagande medlemmar

Deltagande medlemmar