Föredrag Kina

Kinas roll i världen under Xi`s ledarskap?


Docent Mikael  Weissmann, lektor vid försvarshögskolan och seniorforskare vid utrikespolitiska institutet, höll ett föredrag om


- Kinesisk säkerhetspolitisk utveckling

- Vad vill Kina?

- Vilka faktorer driver utvecklingen och vilka konsekvenser får det?

- Särskillt fokus sattes på Kinas "Belt and road initiativ" d.v.s. att Kina tar en   

   större roll i globala affärer