År 2020

Under året har inga aktiviteter kunnat genomföras beroende på den utdragna corona-pandemin