Årsmöte 2020/2021

Årsmötet genomfördes den 16 mars 2021 via SKYPE med deltagande av styrelsen, valberedning samt rösträknare/justerare.


Årsmötesprotokoll finns att läsa under fliken "Info" och Årsmötes-protokoll.