Föredrag DC 3 2014

Föredrag om nedskjutningen av den svenska DC3:an


Föredrag om nedskjutningen av den svenska DC3:an hölls den 29/10  2014 av Christer Lokind på FMV/TrV i filmsal C i närvaro av ca 70 medlemmar i Veteranklubben. Nedan visas kort några bilder med kort text från föredraget


1.Den 13 juni 1952 sköts detta flygplan av typ DC-3 ned av ryskt jaktflyg öster om Gotska sandön. Flygplanet var ett transportflygplan (Tp 79) som hade utrustats för signalspaning. Flygningen var en rutinmässig signalspaningsflygning mot ryska radarstationer i Baltikum och genomfördes över internationellt vatten.


DC 3:an uppställd på F8 Barkarby

2.Vraket efter det nedskjutna flygplanet upptäcktes av ett privat konsortium i juni 2003, 51 år efter försvinnandet. Flygplanet låg på 125 m djup 57 km öster om Gotska Sandön. Regeringen beslutade att flygplanet skulle bärgas och bärgningen genomfördes av marinen.

Den svårt skadade flygplankroppen bryter vattenlinjen natten mellan den 18-19 mars 2004

3.De bärgade flygplandelarna placerades ut på golvet i en torrdocka vid Musköbasen. Genom att studera vrakdelarna kunde man nu bl a utreda hur projektilerna från det ryska jaktflygplanets automatkanoner hade träffat och vilken attityd flygplanet hade när det slog ned i vattnet.

Flygplanets bärgade delar utlagda i rätt position

4.Christer Lokind har i sin bok beskrivit bakgrunden till och hela händelseförloppet från DC-3:ans  nedskjutning, bärgning och slutliga placering av de bärgade flygplandelarna i en glasmonter på Flygvapenmuseum i Malmslätt.

Omslagsbilden på Christer Lokind´s bok