Aktiviteter/Inbjudan

Kommande aktiviteter 

Inbjudan till dessa aktiviteter sänds med mail till alla medlemmarna. De som inte har meddelat sin e-post adress får inbjudan via vanlig post. Ni som inte meddelat er e-postadress ombeds göra det. Enklast görs det med ett mail till veteranklubb.trv@gmail.com.


OBS! Du kan inte anmäla dig till en aktivitet förrän inbjudan erhållits per post eller e-post. Betalning skall göras först då anmälan skickats in enligt anvisningar på inbjudan och då  plats erhållits, vilket meddelas via mail eller telefon.

Det är viktigt att du anger personnummer i din anmälan då aktivitet genomförs på FMV/TrV samt medför legitimation vid inpasseringen.


Aktivitet

Datum

Anmärkning

Föredrag "Utredning avseende Materielförsörjningstrategi"

13 september kl 17.00

TrV/Vingen. Föredrag av Gunnar Holmgren med efterföljande Buffé

Höstresa Andalusien

21-28 september

Inbjudan utskickad via mail och brev

Föredrag "LASER 62 år"

19 oktober på eftermiddagen

TrV/Vingen. Föredrag av Ove Steinvall i FOI regi 

Klubbafton

november

TrV/Vingen. Föredrag om NATO samt summering av årets aktiviteter med efterföljande Buffé

Advetskaffe

december

TrV/Vingen