Info

Här hittar du Veteranklubbens information genom att välja någon meny i den undre raden.


Styrelsens sammansättning finner du under "STYRELSEN".

Medlemsinbjudan samt medlemsansökan hittar du under "MEDLEMSSKAP".

Klubbens giltiga stadgar hittar du under "STADGAR".

Klubbens beslutade aktiviteter finns under "KALENDARIUM".

Årsmöteshandlingar kommer att finnas under menyn "ÅRSMÖTE".

Hur ni kommer i kontakt med Veteranklubbens styrelse anges under menyn "KONTAKT".