Info

FMV Veteranklubb

Här hittar du Veteranklubbens information genom att välja någon meny i den undre raden.


  • Styrelsens sammansättning finner du under "STYRELSEN".
  • Medlemsinbjudan samt medlemsansökan hittar du under "MEDLEMSSKAP".
  • Klubbens giltiga stadgar hittar du under "STADGAR".
  • Klubbens beslutade aktiviteter finns under "KALENDARIUM".
  • Årsmöteshandlingar kommer att finnas under menyn "ÅRSMÖTE".
  • Hur ni kommer i kontakt med Veteranklubbens styrelse anges under menyn "KONTAKT".