Medlemsskap

INBJUDAN TILL FMV VETERANKLUBBFMV Veteranklubb bildades 1984 för FMV pensionärer och tidigare medarbetare på FMV som lämnat sin tjänst.


Klubben har till uppgift att bevara kontakten mellan de tidigare medarbetarna och

de tidigare medarbetarna och arbetsplatsen FMV.

 

Klubben har f.n. ca 600 medlemmar

Inträdesavgiften är 200 kr och innebär ständigt medlemskap.

 

Som medlem kan du årligen delta i flera aktiviteter, exempelvis träffar med information i engagerande ämnen, studiebesök vid platser med anknytning till FMV verksamhet, två endagsutflykter (en på våren och en på hösten), en flerdagarsresa till utvalt mål samt

annat enligt medlemmarnas önskemål/förslag.


FMV Verksledning har visat stort intresse för klubbens verksamhet och stödjer den på många sätt.

Om du vill bli medlem i FMV Veteranklubb:

skicka ett mail till veteranklubb.trv@gmail.com och ange ditt intresse för medlemskap så skickar vi en medlemsanmälan som du fyller i och returnerar till samma adress.

Betala inträdesavgiften till FMV Veteranklubb plusgirokonto 481 92 72-8, med angivande av namn, efter du skickat din ifyllda medlemsanmälan.


VÄLKOMMEN!