Styrelsen

Veteranklubbens styrelse

Veteranklubbens styrelse har sitt kansli på Tre Vapen. Du når oss alltid enklast via epost eftersom vi bemannar kansliet oregelbundet.

Styrelsen består av följande medlemmar;

Ordförande

Mats Westin

vice Ordförande

Bengt Verlestam

Sekreterare

Ulla Jönsson

Kassör t o m 210831

Olof Bergqvist

Kassör fr o m 21-09-01

Rolf Höglund/Bengt Verlestam

Registeransvarig

Mats Wiklund

Hemsideansvarig

Christer Thorsson

Programkommitté

Bertil Adler


Annicka Nordström


Ulla Jönsson


Claes-Göran Paulson


Hans Törnblom


Irene Edström


Christer Bringemark

Adjungerade

Björn Dalén


John Hübbert


Alla styrelsemedlemmar når du på klubbens e-postadress veteranklubb.trv@gmail.com eller via brev till FMV Veteranklubb, 115 88 STOCKHOLM.