Styrelsen

Veteranklubbens styrelse

Veteranklubbens styrelse har sitt kansli på Tre Vapen. Du når oss alltid enklast via epost eftersom vi bemannar kansliet oregelbundet.

Styrelsen består av följande medlemmar;

Ordförande

Vakant

vice Ordförande

Bengt Verlestam

Sekreterare

Annicka Nordström

Kassör

Olof Bergqvist

Registeransvarig

Mats Wiklund

vice Registeransvarig

Christer Thorsson

Programkommitté

Bertil Adler


Ulla Jönsson


Claes-Göran Paulson


Hans Törnblom


Håkan Linde


Rolf Höglund

Adjungerade

Björn Dalén


John Hübbert


Alla styrelsemedlemmar når du på klubbens e-postadress veteranklubb.trv@gmail.com eller via brev till FMV Veteranklubb, 115 88 STOCKHOLM.