Medlemsinformation

Medlemsinformation 2021-09-15

 

Restriktionerna p g a coronapandemin är fr o m månadsskiftet sept-okt i stort sett borttagna vilket kommer att medföra att vi kan återuppta våra gemensamma sammankomster. Vi har, i likhet med andra veteranföreningar, tvingats ställa in alla planerade medlemsaktiviteter under 2020 och våren 2021. 

 

Styrelsen fortsätter arbeta med planering av aktiviteter hösten 2021. Klubbens långresa har senarelagts och planeras nu till hösten 2022.

 

FMV veteranklubb följer med i den digitala utvecklingen. Styrelsen har hållit sina möten via SKYPE men kommer under hösten att återgå till fysiska möten.

Våra medlemmar kan alltid kontakta oss genom e-post till veteranklubb.trv@gmail.com. Styrelsen informerar medlemmarna genom e-post och lägger ut information på klubbens hemsida www.fmvveteranklubb.se. Glöm därför inte att meddela styrelsen vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress.

 

Styrelsen ser fram emot att kunna erbjuda träffar på FMV i höst med det som vi nu alla längtar efter d.v.s. möten med trevlig samvaro och intressant innehåll, och vi återkommer med information om vilka sammankomster vi planerat in.

 

Styrelsen

FMV veteranklubb