Medlemsinformation

Medlemsinformation 2021-03-19

 

Coronapandemin är tyvärr inte över och medlemmarna i FMV Veteranklubb  tillhör ofta en riskgrupp därför följer styrelsen Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sammankomster. Vi har, i likhet med andra veteranföreningar, tvingats ställa in alla planerade medlemsaktiviteter under 2020 och våren 2021. 

 

Styrelsen har dock förhoppningar om att det ska bedömas tillräckligt säkert för sammankomster under hösten 2021 och planerar för att medlemsaktiviteter då skall kunna återupptas.


Vi har nu genomfört ett digitalt årsmöte för åren 2019 och 2020 och det har utsetts en ny styrelse där Mats Westin är ordförande (Se under fliken info/styrelsen).


Styrelsen fortsätter arbeta med planering av aktiviteter hösten 2021. Klubbens långresa har senarelagts och planeras nu till hösten 2022.

 

FMV veteranklubb följer med i den digitala utvecklingen. Styrelsen håller nu sina möten via SKYPE och våra medlemmar kan alltid kontakta oss genom e-post till veteranklubb.trv@gmail.com. Styrelsen informerar medlemmarna genom e-post och lägger ut information på klubbens hemsida www.fmvveteranklubb.se. Glöm därför inte att meddela styrelsen vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress.

 

Vi hoppas att alla medlemmar får vara friska och på bästa möjliga sätt klarar av att hantera den märkliga situation pandemin försatt oss i.


Styrelsen ser fram emot att kunna erbjuda träffar på FMV i höst med det som vi nu alla längtar efter d.v.s. möten med trevlig samvaro och intressant innehåll.