Medlemsinformation


Medlemsinformation 2022-09-27


Veteranklubben arbetar nu med att byta web-hotell.

Detta kan innebära att det kan bli störningar i hemsidan.

Arbetet beräknas pågå under oktober 2022.


Vi hoppas att det inte innebär några olägenheter.