Medlemsinformation


Medlemsinformation 2022-06-18


Under fliken "Aktiviteter/Inbjudan" finns ny information.
Medlemsinformation 2022-05-24


Under fliken "INFO" finns nu Årsmötesprotokollet för 2022


För att vi skall ha en aktuell medlemsmatrikel är det av största vikt att ni meddelar Veteranklubben förändrad bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.


Vid betalning till Veteranklubben är det viktigt att ange avsändarens namn.